สถานที่ตั้งคณะศิลปะวิจิตร   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
119/10 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร.02-4822188 , Fax.02-4822188
Email : ffa@bpi.mail.go.th


ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook