เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2559 ค่าสมัคร 4,500 บาท ไม่รวมอุปกรณ์ แต่รวมค่าใช้จ่ายไปต่างจังหวัด ที่พัก อาหาร ค่าเดินทาง (รายละเอียด : อบรมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์ที่ 9 เม.ย. - 24 พ.ค.59 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า และสถานที่ต่างๆในกทม. และเดินทางไปเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่ จ.กาญจนบุรี 27-29 พ.ค.59)ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook