ประชาสัมพันธ์ ด่วน !!! คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สถานที่รับสมัคร 1.สำนักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หยุดเฉพาะวันมาฆบูชาที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559) 2.คณะศิลปวิจิตร (ศาลายา) ชั้น 7 เวลาทำการเท่านั้น หยุด วันเสาร์-อาาทิตย์
ติดต่อสอบถาม 022-244704 ต่อ 420 หรือ 024-822188


สามารถดาวโหลดใบสมัคร http://graduate.bpi.ac.th/data_upl…/download/download_24.doc

ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook