คณะศิลปวิจิตร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์  ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2560 
สมัครที่วังหน้า วันพุธ-วันอาทิตย์ (เวลาราชการ)
สมัครที่คณะศิลปวิจิตร วันจันทร์ - วันศุกร์  (เวลาราชการ)
โทร 02224-4704 ต่อ 420,421

ดาวโหลดเอกสาร สมัคร

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook