คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2559
สถานที่รับสมัคร สำนักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (หยุดเฉพาะวันมาฆบูชาที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559)
ติดต่อสอบถาม 022-244704 ต่อ 420
สามารถดาวโหลดใบสมัคร http://graduate.bpi.ac.th/ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook