รอบพิเศษ.... รับสมัครสอบตรง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 เมษายน 2560 สอบถามโทร 024822188,86 **ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง ณ คณะศิลปวิจตร ชั้น 7 เท่านั้น**สาขาวิชาของคณะศิลปวิจิตร ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขา ด้วยกันได้แก่ สาขาวิชาศิลปไทย สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ขออนุญาตติดแท็กเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook