คณะศิลปวิจิตร ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจวัฒนธรรม
แนะนำการแต่งกายให้แก่ประชาชนที่มากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
ขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ขอขอบคุรภาพถ่ายและข้อมูล จาก คุณชายรัชต์ชาตรี กิ่งวงษา

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook