คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เปิดรับสมัครผู้สนใจ อบรมการวาดภาพสีน้ำ สอนโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพสีน
้ำ ......สำหรับผู้เริ่มวาดภาพสีน้ำเบื้องต้นในช่วงเช้า
จะ
ได้เรียนรู้การร่างภาพและเรียนรู้ในเรื่องน้ำหนักแสงเงาเพื่อใช้ในการเรียนรู้การลงสีน้ำ ได้อย่างเข้าใจและสวยงาม .......อบรมในทุกวันเสาร์จำนวน 7 ครั้ง ในกรุงเทพ
และเดินทางไปเขียนภาพนอกสถา
นที่ 2คืน 3 วัน ค่าสมัคร 4,500 บาท
(ไม่รวมอุปกรณ์)....... ติดต่อได้ที่ fb:
 ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร
และ fb: sutthasinee suwuttho
.....................................................................
กำหนดการอบรม 7 ครั้งในกรุงเทพ และเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะ ....
สนใจติดต่อสมัครได้ทางก
ล่องข้อความ
fb หรือโทร 02-4822188,86 
.....การกรอกใบสมัครนี้เพื่อการเตรียมตัวของคณะทำงานเตรียมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้อบรมได้รับประโยชน์มากที่สุดข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook