ขอเชิญ นักศึกษา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกวดวาดภาพ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทคนิค วาดเส้น หรือจิตรกรรม บนกระดาษ ขนาด A3 (กว้าง 29.7 xสูง 42 ซม.)ส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ณ คณะศิลปวิจิตร ชั้น 7 รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1500 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1000 บาท. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท. ตัดสินผลงานในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัล ร่วมแสดงผลงาน นักศึกษาเข้ารับรางวัล วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโบสถ์อุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า


ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook