คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (รอบ 2)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561

สมัครออนไลน์ http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php

หรือ สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7 คณะศิลปวิจิตร ศาลายา

​กำหนดการ รายละเอียดเอกสาร

เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา

 

-สาขาวิชาทัศนศิลป์

วิชาเอกศิลปไทย,วิชาเอกจิตรกรรม,

วิชาเอกประติมากรรม,วิชาเอกภาพพิมพ์,

วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

 

-สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

 

สอบถามรายละเอียด โทร 0-2482-2186

 

ที่อยู่ 119/10 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php
FB ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตร

 

 

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook