คณะศิลปวิจิตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562(รอบพิเศษ) 
...ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 22 มีนาคม 2562
....สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายทะเบียน คณะศิลปวิจิตร ชั้น 7 ศาลายา 
...สมัครออนไลน์ได้ที่ http://registra.bpi.ac.th/ 
...ประกอบไปด้วย หลักสูตรศิลปบัณฑิต

ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา 
1.สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย 
.....วิชาเอกศิลปไทย 
.....วิชาเอกจิตรกรรม
.....วิชาเอกประติมากรรม
.....วิชาเอกภาพพิมพ์ 
.....วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา 
2.สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใ

กำหนดการ ประกาศรับสมัครนักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
ตามรายละเอียดดังแนบนี้ 
- เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 22 มีนาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ 5 เมษายน 2562
- สอบ วันที่ 24 เมษายน 2562 (ภาคเช้า/ภาคบ่าย)
- ประกาศรายชื่อผลการสอบเข้าศึกษา 
วันที่ 1 พฤษภา 2562 ทางFB 
- ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2562 

ติดต่อสอบถาม โทร 02-4822188 หรือ ถ้าน้องๆคนไหนอยากปรึกษา หรืออยากสอบถาม inbox ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปวิจิตรข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook