ชอเชิญชม และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ของอาจารย์ด้านทัศนศิลป์
ที่เกษียณอายุราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2560
โดยศิลปิน รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
และอาจารย์คมสัน คืนดี

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และเปิดให้ชม ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2560 ในวันและเวลา ราชการเท่านั้น
ขออนุญาตติดแท็กเพื่อประชาสัมพันธ์ ขอบคุณค่ะ

 ข่าวสารจากคณะสายตรงคณบดี

คณบดี คณะศิลปวิจิตร

อาจารย์เด่น    หวานจริง

Facebook